jsoup: Java HTML Scrapper - Semalt Review

jsoup är ett Java-arkiv som kör HTML. Den är utrustad med ett effektivt och effektivt API som samlar in, analyserar och hanterar data med hjälp av de nödvändiga DOM-, CSS- och jquery-liknande metoderna.

Med jsoup-programmerare och webbdesigners kan utveckla dokument från webbkällfiler utan att förvränga strukturen för källfilerna. Efter att ha hämtat filerna kan jsoupanvändare konfigurera om eller utforma hela strukturen eller elementkomponenterna genom att lägga till eller modifiera elementen eller innehållet eller båda.

Verktyget är byggt med omfattande smidighet för att ge ett flexibelt och standardiserat programmeringsgränssnitt för användare inom en stor mångfald av webbmiljö och applikationer. Detta ger användaren den åtkomst som behövs för att ändra, radera eller lägga till komponenter i deras härledningar.

jsoup kan avkoda och sönderdela data till mindre beståndsdelar för enkel översättning till andra format. Inmatningsdata bryts i form av en algoritmisk progression som består av en kod för instruktioner inbyggda i insamlings- eller deriveringsträd. Det är byggt för att förstå och integrera HTML-komponenter så att det kan hämta filbeståndsdelar med sådan flexibilitet beroende på kodningsstrukturen. Hur gör det här? Den kryper och skrapar hela webbsidan för åtkomst och mönster för att fånga data. Om dataderivation är möjlig fortsätter den med:

Navigera och analysera analysparet från sin högsta nivå genom konfigurationsstrukturen till dess lägsta nivå med tanke på varje enskild datakomponent. Det här tillvägagångssättet kallas metoden för parsing-top-down.

Skrapa upp data från den lägsta nivån i strukturen, analysera varje datakomponent, genom mellankompositionerna till toppen av analysen eller härledsträdet.

jsoup är en effektiv lösning som genomgår ett flertal komplexa operationer inom split sekunder på grund av dess banbrytande design. Processen innefattar vanligtvis en följd av tre grundsteg från:

1. Fragmenteringen av de extraherade tecken och data i mindre enklare paket och analysen av dessa bitar av tecken och data som ska skapas.

2. En tolkning som kan läsas och sammanställas av maskinspråket som kan sätta dataelementen i önskad ordning och kan användas för att producera

3. Elektroniska uttryck som bildar delar av information som har den nödvändiga konfigurationen, värdet och relevansen för användaren.

jsoup är kompatibel med och kan utföra en enorm struktur av HTML-skript, språkgränssnitt, program och dokumentstil inklusive WhatWG HTML5-kraven. De kan också lösa HTML-strukturer till samma dokumentobjektmodell som webbprogramvaror som används för att extrahera, navigera och presentera data och informationsresurser på World Wide Web.

jsoup har förmågan att:

  • skrapa och analysera HTML från en URL, fil eller sträng
  • lokalisera och extrahera data med hjälp av DOM traversal eller CSS-väljare
  • förbättra HTML-element, attribut och text
  • radera innehåll som användaren skickar mot en säker vitlista för att förhindra XSS-attacker
  • leverera en snygg HTML

Programvaran är byggd för att lösa alla typer av HTML oberoende av konfigurationen: från orörda och validerande, till ogiltig tag-soppa: jsoup skapar den önskade analysstrukturen.

mass gmail